Menu
bezplatná infolinka: 0800 199 060

Pomôžeme Vám s vybavením.

Zadajte prosím Vaše kontaktné údaje. Budeme Vás hneď informovať.

Obhliadka a projekt
v rámci SR zdarma.

Zadajte prosím Vaše kontaktné údaje. Budeme Vás informovať.

Zaujímavosti
              

Rehabilitácia ťažko zdravotne postihnutých občanov

Na úvod je potrebné vedieť na čo slúži rehabilitácia a ako ju rozdeľujeme

 Rehabilitáciou nazývame metódy, ktorými sa snažíme obnoviť , zregenerovať pôvodný stav pacienta pomocou rôznych metód, techník a zariadení. Princíp rehabilitácie je komplexná rehabilitácia ,ktorá je vzájomne prepojená a jej cieľom je čo najviac zminimalizovať priame aj nepriame dôsledky trvalého alebo dlhodobého zdravotného postihnutia pacienta.
 
Rehabilitáciu delíme na :
-    liečebnú
-    sociálnu
-    pedagogickú
-    pracovnú
 
Liečebná rehabilitácia znamená :
- súbor diagnostických, terapeutických a organizačných opatrení na dosiahnutie optimálnej funkčnej zdatnosti.
 
Do tejto skupiny môžeme zaraďiť :
 
- fyzioterapiu - jej cieľom je vrátenie stratených schopností alebo funkcií organizmu
- ergoterapiu - je to liečba prácou na udržanie fyzickej, psychickej a sociálnej pohody
-    psychológiu
-    logopédiu
 
Sociálna rehabilitácia:
-    je nácvik potrebných zručností pre dosiahnutie samostatnosti a sebestačnosti s ohľadom na zdravotné postihnutie .
 
Pedagogická rehabilitácia:
-    je to súhrn pedagogických činností zameraných na rozvoj osobnosti, podporu vzdelávania detí a ľudí so zdravotným postihnutím.
 
Pracovná rehabilitácia :
-    umožňuje nácvik pracovných návykov a zručností, potrebných na získanie vhodného pracovného miesta alebo udržanie si pôvodného zamestnania u klientov so zdravotným postihnutím.
 
Cieľom rehabilitácie :
-    naštartovať vnútorné schopnosti pacienta na prekonanie osobnostných a sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia.
 
Pri tejto téme nemôžeme nespomenúť naše Národné Rehabilitačné Centrum ( NRC ) v Kováčovej . V indikačnom spektre sú spinálni pacienti, čo znamená pacienti po ťažkých úrazoch, zlomeninách chrbtice s následným porušením miechy. Toto pracovisko v rámci týchto diagnóz sa zaraďuje medzi štandardné európske rehabilitačné liečebne .V rámci tohto programu je poskytovaná komplexná špecializovaná rehabilitačná liečba pre všetkých pacientov Slovenskej republiky. Týmto sa môže NRC pýšiť ako jediné na Slovensku . Národné rehabilitačné centrum v Kováčovej zabezpečuje komplexnú prevenciu, diagnostiku a kvalifikovanú rehabilitačnú liečbu. Súčasťou komplexnej rehabilitačnej liečby je smerovanie pacientov k športovým a rekreačným pohybovým aktivitám. V centre sa ročne zrehabilituje viac ako 1500 pacientov v rámci indikačného spektra.
 
Ďalšie menšie ,ale tiež veľmi významné miesto v tomto smere je Špecializovaný liečebný ústav Marína ,ktorý sa nachádza nad Národným rehabilitačným centrom v Kováčovej. Liečebný ústav Marína je odborné kúpeľné zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú starostlivosť pre pohybovo postihnutých pacientov a to rehabilitačnú, balneologickú, fyziatrickú, zdravotno-výchovnú, klimatickú, dietologickú, logopedickú, psychologickú a podľa potreby aj ďalšie formy liečebnej starostlivosti. Ústav je zameraný na starostlivosť o deti, najmä s detskou mozgovou obrnou ,skoliózami, poúrazovými a pooperačnými stavmi. Špecializuje sa taktiež na liečbu dospelých pacientov s ortopedickými, traumatologickými a neurologickými diagnózami. Neoddeliteľnou súčasťou Maríny je základná, špeciálna, materská škola a záujmové krúžky. Odborná úroveň je inštitucionalizovaná zriadením výučbového centra priamo v komplexe Maríny pre študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity a Strednej zdravotnej školy.
 
Priorita tohto miesta spočíva aj v možnostiach využívania blahodárnych účinkov Kováčovského liečebného prameňa.  
 
Pokiaľ máte záujem o poradenstvo v oblasti rehabiltácie ŤZP osôb a možnostiach rehabilitácie na Slovensku, radi Vám poradíme a informujeme Vás na našej Velcon bezplatnej info linke 0800 199 060.
←Naspäť

Výhody pre zákazníkov

Obhliadka, zameranie a vypracovanie projektu zdarma v celej SR

Velcon Vám ponúka zameranie, návrh projektu a tvorbu cenovej ponuky bezbariérového riešenia kdekoľvek na Slovensku. Dokonca Vám umožníme aj odskúšanie si vybraného schodolezu na Vašom schodisku. A to všetko – Bezplatne!

ukáž viac →

Certifikát kvality ISO 9001

V oblasti bezbariérovosti je Velcon držiteľom certifikátu kvality ISO 9001, ktorý podporuje prístup pri vypracovávaní, zavádzaní a zlepšovaní efektívnosti systému manažérstva kvality s cieľom zvýšiť spokojnosť našich zákazníkov.

ukáž viac →

Odborný záručný a pozáručný servis

Je pre nás samozrejmosťou. Vykonávame ho prostredníctvom našich vlastných revíznych technikov na celom území Slovenska, ktoré je pokryté až 4 servisnými strediskami a 3 pobočkami v Bratislave, Prešove a Banskej Bystrici.

ukáž viac →

Povedali o nás naši klienti

   

Naši partneri

   
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • AV mobilita
Newsletter

Prihlásenie k odberu akcií a noviniek

Buďte s nami aj na sociálnych sieťach

Kontakt

Továrenská 368/40
976 31 Vlkanová (B.Bystrica)

Tel./Fax: 048 41 41 247

0800 199 060

velcon@velcon.sk

© 2013 VELCON. Všetky práva vyhradené - 0800 199 060
Created with passion by SCR®