Menu
bezplatná infolinka: 0800 199 060

Pomôžeme Vám s vybavením.

Zadajte prosím Vaše kontaktné údaje. Budeme Vás hneď informovať.

Obhliadka a projekt
v rámci SR zdarma.

Zadajte prosím Vaše kontaktné údaje. Budeme Vás informovať.

 
 
Referencie
 
 
 
 

Schodolezy

 • "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov
 • Základná škola a Materská škola, Obec Sv.Peter
 • Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, Nitra
 • Spojená škola Vranov n.Topľou
 • Obec Hul
 • Materská škola ul. Tatranská, Stará Ľubovňa
 • Základná umelecká škola, Snina
 • Obec Bracovce
 • Základná škola ul. Nad medzou, Spišská Nová Ves
 • Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Moldava nad Bodvou
 • Základná škola Z. Nejedlého, Spišská Nová Ves
 • Základná škola M.R.Štefánika, Trebišov
 • Mesto Martin
 • Základná škola, Fiľakovo
 • Akadémia umení, Banská Bystrica
 • Základná škola s materskou školou, Žilina-Závodie
 • Základná škola s materskou školou, Podolínec
 • Národná banka Slovenska, Bratislava
 • Katolícka Univerzita v Ružomberku
 • Katolícka Univerzita Ružomberok, Pracovisko Poprad
 • Špeciálna základná škola Spišská Nová Ves 2ks
 • Rehabilitačbé centrum CUMULUS
 • Merkury Market, Banská Bystrica
 • Colný úrad Trstená
 • Základná škola Nižná Slaná
 • Administratívna budova Galanta
 • Domov sociálnych služieb Nosice
 • Domov sociálnych služieb Medveďov
 • Domov sociálnych služieb Maňa
 • Domov sociálnych služieb Náruč, Komárno 3ks
 • Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím Viliama Gaňu Kremnica
 • Základná škola Soblahov
 • Základná škola Trenčín
 • Základná škola Galanta
 • Základná škola Hodžova Trenčín
 • Materská škola Hollého Šaľa
 • Základná škola Chynorany
 • Základná škola Kotešová
 • Základná škola Lietavská Lúčka
 • ZUŠ Rajec
 • Základná škola Komenského Svidník 2ks
 • Základná škola Karpatská Svidník
 • Základná škola Hviezdoslavova Snina 2ks
 • Krajský súd v Žiline
 • Odborné učilište internátne Valaská
 • Špeciálna základná škola Martin
 • Základná škola s materskou školou Palín
 • Arcidiecézna charita Košice
 • Ministerstvo kultúry SR Bratislava
 • Základná škola Lendak
 • Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím Kežmarok
 • Okresný súd Prievidza
 • Okresný súd Rožňava
 • Okresný súd Partizánske
 • Okresný súd Lučenec
 • Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Okresný súd Ružomberok
 • Okresný súd Liptovský Mikuláš
 • Okresný súd Košice 1
 • Domov sociálnych služieb Spišský Štvrtok
 • Základná škola Komenského Smižany
 • Združenie Nádej na pomoc ľudí s mentálnym postihnutím Poprad
 • Obec Žabokreky
 • Obecný úrad Bziny
 • Stredná odborná škola T.Vansovej Prievidza
 • Domov sociálnych služieb v Spišskom Štvrtku
 • Mesto Banská Bystrica
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom Klokočov
 • Trnavská Univerzita v Trnave
 • Špeciálna základná škola Čierny Balog
 • Základná škola Kremnica
 • Obec Liptovská Porúbka
 • Obecný úrad Víťaz
 • Hotel Lopušná Dolina
 • Mesto Revúca
 • Lekáreň Limba, Poprad
 • Domov sociálnych služieb Méta, Martin
 • Obec Ohradzany
 • Spojená škola sv. Františka Assiského
 • Základná škola s materskou školou Gbely
 • Krajský súd Trenčín
 • Kúpele Rajecké Teplice
 • Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Poprad
 • Stredná odborná škola T. Vansovej Prievidza
 • Zdravotné stredisko Košice
 • VŠC Dukla Banská Bystrica
a mnoho ďalších...
Šikmé schodiskové plošiny

Stoličkové výťahy

 • LEKAREŇ u Spasiteľa, Oslany
 • Konvent sv. Dominika, Petrovany
 • Zdravotné stredisko Polomka
 • Lekáreň, Zdravotné stredisko, Sabinov
 • Lekáreň Salus, Zdravotné stredisko, Michalovce
 • Ochrana zdravia s.r.o. Tornaľa
 • Domov sociálnych služieb, Važecká Prešov
 • Domov sociálnych služieb Straník Žilina
 • UPSVaR Stará Ľubovňa
 • Domov sociálnych služieb Cemjata, Prešov
 • Základná škola ul. Trebišovská, Košice
 • Domov sociálnych služieb Strážske
 • Domov sociálnych služieb Nová Sedlica – 2ks
 • Dialyzačné stredisko, Košice
 • Domov sociálnych služieb Strážske
 • Domov sociálnych služieb Spišská stará Ves
 • Domov sociálnych služieb Horné Štitáre
 • Mesto Stará Turá
 • Interná ambulancia Ružomberok
 • Spišská katolícka charita
 • Humanitár n.o. Prešov
 • Špeciálna základná škola Markušovce
 • ZSS Jesienka Horná Ždaňa
 • Social Trans n.o., Spišské Vlachy - 2ks
 • ZSS a DSS Nová Sedlica
 • DUNAJ DSS Kováčov
 • Lekáreň u Zeleného hada Zvolen
 • DD a DSS Krupina
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
 • Základná škola s materskou školou Veľké Leváre
 • Základná škola Hurbanova Stará Turá
 • Centrum sociálnych služieb "Johanka", n.o.
 • Denné centrum a Jedáleň Martin
 • Denné centrum; Sabinovská 34, Prešov
 • Zdravotné stredisko, ul. Zdravotnícka; Stupava
 • Gastroenterologická ambulancia Malacky
 • Základná škola s materskou školou Mútne
 • Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého
 • Dom Charitas Sv. Františka z Assisi Trstená
 • Centrum sociálnych služieb Zátišie Osadné
 • Verejná Knižnica Mikuláša Kováča Banská Bystrica
 • Špeciálna základná škola Spišská Belá
 • Charitný dom Eriky Jakabovej  Vojčice
 • Zariadenie pre seniorov, DSS a špecializované zariadenie Turčianske Teplice
 • Humanitár, n.o. Prešov
 • Zdravotné stredisko Košice
 • Obec Prochot
 • Univerzitná nemocnica Martin
 • Môj domov Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
 • Kaštieľ Zemianske Kostoľany


a mnoho ďalších...
Stoličkové výťahyStoličkové výťahyStoličkové výťahyStoličkové výťahyStoličkové výťahyStoličkové výťahyStoličkové výťahyStoličkové výťahyStoličkové výťahyStoličkové výťahyStoličkové výťahy

Šikmé schodiskové plošiny

 • Obchodný dom COOP JEDNOTA, Senica
 • Neštátne zdravotnícke zariadenie, Humenné
 • Základná škola, Modrý Kameň
 • Základná škola s materská škola, Pruské
 • Verejné WC, Nová Dubnica
 • Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo
 • Okresný súd, Bratislava 4
 • Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Bratislava
 • Dom Charitas Sv. Jána Bosca, Spišská Kapitula
 • Ministerstvo spravodlivosti SR, Bratislava
 • Národný ústav srdcovo-cievnych chorôb, Bratislava
 • Slovenský zväz telesne postihnutých, krajské centrum Košice
 • Nemocnica Ružinov, Bratislava
 • Predajňa Orange, Námestie Trnava
 • VÚB, Bratislava
 • VÚB, Prešov
 • Slovenská Sporiteľňa, Zlaté Moravce
 • Okresný súd, Trenčín
 • Trenčiansky samosprávny kraj
 • Regionálne kultúrne centrum, Prievidza
 • Mestsky úrad Košice, Staré Mesto
 • Zimný štadión, Spišská nová Ves
 • Mestský úrad Martin
 • Slovenská pošta, Banská Bystrica
 • Slovenská pošta, Rožňava
 • Slovenská pošta, Medzilaborce
 • Trnavská Univerzita v Trnave
 • Prešovská Univerzita
 • Colný úrad Trnava, pracovisko Skalica
 • UPSVaR Prešov, detašované pracovisko Sabinov,
 • UPSVa R, Banská Bystrica
 • UPSVaR Trebišov pracovisko, Kráľ. Chlmec
 • Inšpektorát práce, Košice
 • Prior Plus, Poprad
 • Lekáreň, Zdravotné stredisko, Vranov n. Topľou
 • Nemecký kultúrny dom, Bratislava- Rača
 • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Senica
 • Policajný zbor, Štúrovo
 • DSS Vstúpte, Malacky
 • Lekáreň, Piešťany
 • Zariadenie sociálnych služieb KANAÁN, Banská Bystrica
 • Základná škola ul. Tribecká, Topoľčany
 • Krajský súd, Bratislava
 • Domov sociálnych služieb AMOS, Rokytov pri Humennom
 • Základná škola ul. Podzámska, Hlohovec
 • ÚPSVaR Prešov
 • SOU Jarmočná , Stará Ľubovňa
 • Obecný úrad Malá Domaša
 • Lekáreň Polomka
 • Základná škola Tisovec
 • Služby mesta Michalovce
 • Mesto Bratislava - podchody – Zochova Ul., Hodžove námestie, spolu 5 kusov
 • Univerzita Komenského Bratislava
 • Krajská Knižnica Zvolen
 • Magistrát mesta Košice
 • Mestský úrad Košice JUH
 • Nemocnica Poprad
 • Polyfunkčný objekt, Bojnice
 • Mestské Kultúrne stredisko Trenčín - Juh
 • Slovenská knižnica pre nevidiacich Levoča
 • Barbakan verejné WC – námestie Trenčín
 • Trenčiansky samosprávny kraj
 • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Bratislava Ružinov
 • Zdravotné stredisko Podbreziny, Lipt. Mikuláš
 • Aquarelax, Dolný Kubín
 • COOP Product Slovensko, Bratislava
 • DSS Lepší Život, Bratislava
 • DSS Stacionár, Kežmarok
 • DDS Poprad Komenského ulica
 • Zdravotné stredisko Michaľany
 • Zdravotné stredisko Valaliky
 • Zdravotné stredisko Pezinok
 • ORPZ Banská Štiavnica
 • Mestská časť Bratislava - Jarovce
 • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Bratislava
 • Bezpečný domov Ružinov Bratislava
 • Letohrádok Dardanely Markušovce
 • Mestská knižnica Handlová
 • Poliklinika Žilina
 • ZŠ s VJM Mládežnícka Fiľakovo
 • Prevádzková budova Vranov nad Topľou
 • Kino Tatra Stará Ľubovňa
 • Spojená škola internátna Považská Bystrica
 • Spojená škola internátna Snina
 • Špeciálna základná škola Kežmarok
 • Špeciálna základná škola Brezno
 • Špeciálna základná škola Banská Bystrica
 • DSS a ZpS Závažná Poruba
 • Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla Stropkov
 • ZŠ a MŠ Čaka
 • Základná škola Sabinov
 • Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
 • Sociálna poisťovňa pobočka Zvolen
 • Sociálna poisťovňa pobočka Žiar nad Hronom
 • Obec Závažná Poruba
 • Združenie na pomoc mentálne postihnutým "DÚHA"
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • ZpS Vyšná Jablonka
 • Obecný úrad Marcelová
 • Obecný úrad Nová Lesná
 • Železničná stanica Dolný Hričov
 • Obecný úrad Nižný Hrušov
 • Materská škola Nižný Hrušov
 • Stredná odborná škola Vranov nad Topľou
 • DD a DSS pre dospelých,  Čadca
 • Obecný úrad Borský Mikuláš
 • Bytový dom Nitra, Štefánikova trieda
 • Arcidiecézna charita Košice
 • Obecný úrad Gabčíkovo
 • Mestský úrad Stropkov
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 • Základná škola s materskou školou Gbely
 • Základná škola s materskou školou Uhrovec
 • Obec Klenovec
 • Kultúrny dom Ružinov Bratislava
 • Cirkevná základná škola sv.Petra a Pavla Stropkov
 • Obecný úrad Valaliky
 • Aula UCMT Bučianska ul. Trnava
 • Hotel Hviezdoslav Kežmarok
 • Centrum sociálnych služieb Anima
 • Spojená škola internátna Prešov
 • OZ Monika, zariadenie pre seniorov Močenok
 • Objekt ambulancií LSKaP Krompachy
 • Základná škola Rohožník


a mnoho ďalších...
Šikmé schodiskové plošinyŠikmé schodiskové plošinyŠikmé schodiskové plošinyŠikmé schodiskové plošinyŠikmé schodiskové plošinyŠikmé schodiskové plošinyŠikmé schodiskové plošinyŠikmé schodiskové plošinyŠikmé schodiskové plošinyŠikmé schodiskové plošinyŠikmé schodiskové plošinyŠikmé schodiskové plošiny

Zvislé zdvíhacie plošiny

 • TRW výrobný závod, Nové Mesto nad Váhom
 • Železiarne Podbrezová, Zdravotné stredisko
 • Dom kultúry L.Mikuláš – E07
 • Podtatranské múzeum, Poprad
 • ETOP-Muzeum kolies, Trenčín
 • Slovenská pošta Galanta
 • Zdravotné stredisko Sereď
 • DSS Sereď
 • DSS Studienka
 • Dom kultúry Liptovský Mikuláš
 • Lekáreň, Zdravotné stredisko Spišská nová Ves
 • Majster Centrum, Spišská Nová Ves
 • Mestská Plavareň KE
 • Zdravotné stredisko Martin
 • Aquarelax, Dolný Kubín
 • Letohrádok Dardanely Markušovce - 2ks
 • IDEA Domov sociálnych služieb Prakovce
 • Zubné stredisko Bardejov
 • Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
 • Obec Petrovice
 • Zariadenie pre seniorov Beluša
 • NÁRUČ n.o. Komárno
 • Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca
 • DSS Dôstojnosť Horné Štitáre
 • Administratívna budova DHZ Pole
 • Špeciálna základná škola Kolárovo
 • OO PZ Stropkov
 • Obec Cinobaňa
 • Základná škola Cífer
 • Základná škola Ľubotín
 • Spojená škola Lendak
 • OR PZ Dolný Kubín
 • Obecný úrad Petrovany
 • Bardejovské kúpele
 • Špeciálna základná škola a špeciálna materská škola J. Vojtaššáka Žilina
 • Gabriela, n. o. DSS Snina
 • MyMamy, o.z. Prešov
 • Chata Slovenka Moštenica
 • Poliklinika Bratislava
a mnoho ďalších...
Zvislé zdvíhacie plošinyZvislé zdvíhacie plošinyZvislé zdvíhacie plošinyZvislé zdvíhacie plošinyZvislé zdvíhacie plošinyZvislé zdvíhacie plošinyZvislé zdvíhacie plošinyZvislé zdvíhacie plošinyZvislé zdvíhacie plošinyZvislé zdvíhacie plošinyZvislé zdvíhacie plošiny

Stropné zdviháky

 • Národné rehabilitačné centrum Kováčová
 • Špecializovaný liečebný ústav Marína – nácvik chôdze
 • Špecializovaný liečebný ústav Marína – vodoliečba
 • Nemocnica Poprad – fyziatricko rehabilitačné oddelenie
 • ZS a DSS Spišská Stará Ves
 • DSS Brezovička
 • Život n.o., Spišské Hanušovce
 • Občianske združenie ReFyz, Košice
 • Sanatórium Dr.Guhra, Tatranská Polianka
 • ZPS a DSS M.Hattalu, Dolný Kubín
 • DSS Matúškova, Dolný Kubín
 • OZ Nožička, Banská Bystrica
 • PROSOCIO Orava Dolný Kubín
 • GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie Bratislava
 • Domov dôchodcov Tereza n.o. Novosad
 • Špeciálna základná škola Banská Bystrica
 • Centrum sociálnych služieb AVE Dubnica nad Váhom
 • ZpS a DSS Kysucké Nové Mesto
 • Občianske združenie Detská chirurgia Bratislava
 • DD a DSS Klenovec
 • Dom Charitas Sv. Františka z Assisi Trstená
 • Súkromná praktická škola Prešov
 • Spojená škola internátna Prešov
 • Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice
 • Centrum sociálnych služieb EDEN Liptovský Hrádok
 • Združenie Nádej na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím Poprad
 • Môj domov Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D.Roosevelta - oddelenie dlhodobo chorých
 • Združenie na pomoc mentálne postihnutým "DÚHA"
 • PRIMULA stredisko sociálnych služieb, n.o. Bratislava
 • OZ Zlatá Rybka pri ŠZŠ Spišská Belá
 • Centrum sociálnych služieb Prameň
 • Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o.
 • Centrum sociálnych služieb Park Čadca
 • Hestia n.o., DSS, ZpS a ADOS Bratislava
 • Zariadenie pre seniorov Prievidza
 • Zariadenie pre seniorov Dunajská Streda
 • NITRAVA, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
 • Centrum sociálnych služieb Partizánske
 • Centrum sociálnych služieb – DEMY, Trenčín
 • Zariadenie opatrovateľskej služby Senec
 • ZPS a DSS Jarabina
 • Centrum sociálnych služieb EDEN Liptovský Hrádok
 • Špecializované centrum sociálnych služieb Stropkov, n.o.
 • Občianske združenie Barlička Prešov
 • Rehabilitačné stredisko v Lipanoch
 • DOSS - Dom sociálnych služieb n.o. Kráľovský Chlmec
 • Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Poprad
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta BB
 • OZ ÚSMEV pri Rehabilitačnom stredisku v Lipanoch
 • Môj domov Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 


a mnoho ďalších...
Stropné zdvihákyStropné zdvihákyStropné zdvihákyStropné zdvihákyStropné zdvihákyStropné zdvihákyStropné zdvihákyStropné zdvihákyStropné zdvihákyStropné zdvihákyStropné zdviháky
 

Povedali o nás naši klienti

   

Naši partneri

   
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • AV mobilita
Newsletter

Prihlásenie k odberu akcií a noviniek

Buďte s nami aj na sociálnych sieťach

Kontakt

Továrenská 368/40
976 31 Vlkanová (B.Bystrica)

Tel./Fax: 048 41 41 247

0800 199 060

velcon@velcon.sk

© 2013 VELCON. Všetky práva vyhradené - 0800 199 060
Created with passion by SCR®